ZŠ Petřiny-sever, Praha 6, Na Okraji 43
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 2. 2.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc
6.C Absc Absc Absc Absc
7.B Absc Absc Absc Absc
9.C Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seemannová Kateřina .. - - - Bla .. .. .. ..
Adamcová Zuzana - - - - - - - - -
Hovorková Dana - - - - - -
Kafka Matěj - Šor - - Dob Klo - .. ..
Kejhar Adam Píc
Klosová Miroslava ..
Koutková Markéta - - - - - -
Křesťan Robert - Ug .. - .... - - Ug -
Křiváčková Michaela - - - NoV - .. - - ..
Langová Iveta .. - .. .. -
Macků Martina - - - Hej Hej .. - .. ..
Piherová Jana Koc .... Bla Zál RUŽ -
Svatošová Taťána - .... Han Klo Ug ....
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Julišová Marie
3 změna Něj 7.B (Nj2)+
5 změna Něj 9.C (Nj3)+
Richter Jana
3 změna Něj 7.B (Nj1)+
4 odpadá M 9.C
5 změna Nj 9.C (Nj2)+
Ružička Adam
5 supl. (Pih PedD) Hv 3.B 203 do úvazku
Baterdene Battseren
2 změna Aj 5.A (Aj5)+
7 změna Tv 9.C (Dív)+
Blažka Petr
3 supl. (Pih PedD) Hv 9.B 302 za odpadlou
5 supl. (See NEM) Tv 6.A VT přespočetná hod.
5 odpadá Z 6.C
Dobrodinská Hana
5 supl. (Kaf Absc) 8.B 300 za odpadlou
Šormová Julie
2 supl. (Kaf Absc) VZ 8.A 308 za odpadlou
2 odpadá D 9.C
3 změna Fra 7.B (Fj2)+
5 změna Fra 9.C (Fj1)+
Hančová Alena
3 supl. (Sva PedD) D 8.A 308 za odpadlou
3 odpadá 6.C
Hejmovský Michael
4 supl. (Mac NEM) Vv 7.C 308 za odpadlou
5 spojeno (Mac NEM) Pc 7.A (Pč1) 507
Honegrová Blanka
5 odpadá Inf 5.A
6 odpadá Inf 5.A
Hovorková Dana
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Kejhar Adam
2 změna Aj 5.A (Aj1)+
3 změna Nj 7.B (Nj3)+
5 změna Něj 9.C (Nj1)+
Klosová Miroslava
4 supl. (Sva PedD) Ov 6.B 301 za odpadlou
4 odpadá M 6.C
6 supl. (Kaf Absc) VZ 8.C 110 za odpadlou
Koutková Markéta
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Kocourek David
1 supl. (Pih PedD) Čj 6.B 301 za odpadlou
1 odpadá Z 9.C
Křesťan Robert
1. - 9. les.Obecný pedagogický dohled
Novák Viktor
4 supl. (Kři Absc) Čj 8.C 110 do úvazku
Ondračková Tereza
5 změna Fra 9.C (Fj2)+
Piherová Jana
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Pilařová Eva
2 změna Aj 5.A (Aj3)+
3 změna Rj 7.B (Rj)+
Píclová Hedvika
2 změna Aj 5.A (Aj2)+
3 změna Fra 7.B (Fj1)+
6 supl. (Ke Absc) Fy 7.C 209 za odpadlou
6 odpadá Et 6.C
Svatošová Taťána
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Šaginjanová Gayane
2 změna Aj 5.A (Aj4)+
5 změna Rj 9.C (Rj)+
Ugorný Jiří
2 spojeno (Kř PedD) Inf 8.B (Inf1) 309
5 supl. (Sva PedD) D 8.C 110 za odpadlou
5 odpadá M 7.B
8 spojeno (Kř PedD) Inf 8.C (Inf1) 309
Zálešáková Ester
4 supl. (Pih PedD) Hv 8.B 300 za odpadlou
4 odpadá Čj 7.B
Změny v rozvrzích tříd
3.B
5 Hv 203 supluje RUŽ (Pih)
5.A
1. - 6. les. Obecná absence třídy
6.A
5 Tv VT supluje Bla (See)
6.B
1 Čj 301 supluje Koc (Pih)
4 Ov 301 supluje Klo (Sva)
6 Tv Chl odpadá (See)
6.C
3. - 6. les. Obecná absence třídy
7.A
1 Tv Tvd1 odpadá (See)
5 Pc Pč1 507 spojí Hej (Mac)
6 Pc Pč1 odpadá (Mac)
8 Tv Tvd2 odpadá (See)
9 Tv Tvd2 odpadá (See)
7.B
1 Tv Dív odpadá (See)
3. - 6. les. Obecná absence třídy
7.C
4 Vv 308 supluje Hej (Mac)
6 Fy 209 supluje Píc (Ke)
8 Tv Dív odpadá (See)
9 Tv Dív odpadá (See)
8.A
2 VZ 308 supluje Šor (Kaf)
3 D 308 supluje Han (Sva)
9 OP odpadá (Kři)
8.B
2 Inf Inf1 309 spojí Ug (Kř)
4 Hv 300 supluje Zál (Pih)
5 300 supluje Dob (Kaf)
6 OP odpadá (Kři)
8.C
4 Čj 110 supluje NoV (Kři)
5 D 110 supluje Ug (Sva)
6 VZ 110 supluje Klo (Kaf)
8 Inf Inf1 309 spojí Ug (Kř)
9 Fy odpadá (Klo)
9.A
7 Tv Chl odpadá (See)
8 Pc Pč1 odpadá (Mac)
9 Pc Pč1 odpadá (Mac)
9.B
3 Hv 302 supluje Bla (Pih)
7 Tv Chl odpadá (See)
9.C
7 Tv Chl odpadá (See)
1. - 9. les. Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
6.C
Hodina: 3. - 6. les., Učitel: Koutková Markéta, Piherová Jana
7.B
Hodina: 3. - 6. les., Učitel: Hovorková Dana, Svatošová Taťána
9.C
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Křesťan Robert